Pixel
Etiklotsen
Languages
Svenska English
Etiklotsen
Pixel STARTSIDAPixel OM OSSPixel TJÄNSTERPixel KONTAKTPixel REFERENSERPixel LOGGA IN Pixel

Pixel

Föreläsningar

Vi erbjuder kundanpassade föreläsningar inom flera olika områden. Läs mer

Ledarutveckling

Utifrån en gemensam värdegrund arbetar vi med ledarskapets olika roller. Läs mer
Pixel

Grupputveckling

Genom att kartlägga och förstärka gruppens kompetensprofil ges optimal klarhet i verksamhetens mål och vision. Läs mer

Pussel DISC - finn din kommunikationsstil

Vet du vilka beteendestilar du har och hur du kan kommunicera bättre? Mejla till tomas@ttuab.nu så berättar vi vad DISC-tjänstens upplägg. Läs mer

Pixel

Aktuellt

September

[2020-09-13] Efter hemestertider kommer trots allt septemberLäs mer

Det handlar om förtroende

[2020-09-13] Vi får oftast uppdragen via rekommendation.Läs mer
Pixel

Vad är Etiklotsen?

Tydliga värderingar får allt större betydelse på många arbetsplatser. Etiklotsen är ett upphovsskyddat koncept vars affärsidé är att bidra till den goda arbetsplatsen, där gemensamma värderingar utvecklar stolta medarbetare och nöjda kunder.

Detta kan ske på två nivåer. - Organisationens övergripande policy översätts till vardagen och kvalitetssäkras. - En avgränsad arbetsgrupp får utveckla sitt etiska förhållningssätt. Detta stärker kommunikationen, identiteten och gör gemensamma mål tydligare. Vi erbjuder även Stresstoleransprofilen. Det är ett praktiskt hjälpmedel som två forskare tagit fram med gott resultat. Vårt testmaterial ger insikter om starka och svaga punkter med instruktioner och övningar för att förstärka balansen mellan arbete och återhämtning. Läs mer om hur du kan använda Etiklotsen och Stresstoleransprofilen under rubriken "Tjänster". Integritetspolicy. Etiklotsen Sverige AB följer naturligtvis GDPR. Ansvarig är Tomas Twedmark


Pixel

Kontakta oss!
info@etiklotsen.se
Pixel